WND-RPPD.01.05.00-20-0015/16 „Unowocześnienie procesu produkcji mebli”

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące cele w wymiarze biznesowym:
– Wzrost wydajności zakładu poprzez zastosowanie wysokowydajnej okleiniarki,
– Podniesienie jakości wytwarzanych mebli poprzez eliminację procesów dokonywanych ręcznie lub z wykorzystaniem mało precyzyjnych maszyn i urządzeń,
– Redukcja czasu produkcji, kosztów procesów oraz zużycia energii poprzez zastosowanie nowatorskich technik projektowania, sterowania i zarządzania produkcją dzięki zakupowi specjalistycznego oprogramowania dla branży meblarskiej,
– Redukcja kosztów zużywanych materiałów do produkcji poprzez zmniejszenie odsetka powstających w trakcie procesu produkcyjnego odpadów.

Realizacja celów spowoduje:

a) Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – rozbudowa posiadanego parku maszynowego oraz pozyskanie specjalistycznego oprogramowania przyczyni się do zwiększenia pozostających do dyspozycji mocy produkcyjnych.

b) Zasadniczą zmianę procesu produkcji – dotyczyć będzie zarówno podstawowego procesu produkcyjnego zachodzącego w zakładzie zajmującym się produkcją mebli, czyli okleinowania wąskich powierzchni płyt meblowych, a także w obrębie całościowego procesu produkcyjnego – począwszy od projektowania mebli, po ich wykonanie.
Istotne zmiany nastąpią w wyniku zastosowania nowoczesnej okleiniarki do okleinowania krawędzi. W chwili obecnej okleinowanie dokonywane jest z wykorzystaniem oklejarek, które nie zapewniają wymaganej przez rynek jakości i powodują konieczność przeprowadzania ręcznych poprawek elementów o zaniżonym standardzie wykończenia.
Natomiast specjalistyczne oprogramowanie do projektowania, sterowania i zarządzania produkcją umożliwi wprowadzenie zasadniczej zmiany całościowego procesu produkcyjnego, co pozwoli na skrócenie czasu produkcji, oszczędność energii i materiałów niezbędnych do wytworzenia mebli.

Realizacja zaplanowanych działań przyniesie następujące korzyści:
– Skrócenie czasu realizacji zamówień,
– Podwyższenie standardów jakościowych wytwarzanych mebli,
– Zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży wytwarzanych mebli,
– Obniżenie jednostkowych kosztów produkcji (skrócenie procesu, możliwość lepszego wykorzystania płyty),
– Redukcja ryzyka kosztownych przestojów produkcyjnych.

Wartość projektu: 1 048 103,22 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 284 000,00 PLN

Wzrost konkurencyjności BIAL-MEBLE poprzez zautomatyzowanie procesów cięcia płyt i okleinowania powierzchni krzywoliniowych.

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.02-20-014/10-00 z dnia 6.10.2010 r.

Wartość projektu: 1 642 164,20 PLN , w tym wkład Funduszy Europejskich: 738 973,89 PLN

Wzrost konkurencyjności BIAL-MEBLE poprzez unowocześnienie procesu okleinowania.

Umowa nr SPOWKP/2.3/4/20/2824 z 28.12.2006 r.

Wartość projektu: 517 023 PLN , w tym wkład Funduszy Europejskich: 258 043,50 PLN

Wzrost konkurencyjności BIAL-MEBLE poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego.

Umowa nr SPOWKP/2.3/1/20/417 z 20.05.2005 r.

Wartość projektu: 486 525,21 PLN , w tym wkład Funduszy Europejskich: 217 365,29 PLN

Jak jeszcze możemy Ci pomóc ?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania, najszybciej jak to możliwe.