CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Dotacje

Projekt “Wzrost konkurencyjności BIAL-MEBLE poprzez zautomatyzowanie procesów cięcia płyt i okleinowania powierzchni krzywoliniowych”
Nr WND-RPPD.0104.02-014/10
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.
Projekt Nr SPO WKP/2.3/1/20/417
Projekt Nr SPO WKP/2.3/1/20/2842
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TOP